Localización

Sala d’Actes Escola de Camins
ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports
UPC Barcelona Tech-Campus Nord

C. Jordi Girona 1-3. Barcelona

tramconference@event.upc.edu    ++34 93 401 58 08